SäkerhetsElit AB förvärvar inkråmet i Professionell Säkerhet AB

Per den 11 oktober, 2012 förvärvade SäkerhetsElit AB inkråmet i Professionell Säkerhet AB (Stockholms verksamheten). Detta innebär att vi stärker vår organisation och vår kompetens vilket resulterar i att vi kan öka servicegraden till våra nya- och gamla kunder.

Vi hälsar alla Professionell Säkerhets-kunder välkomna till SäkerhetsElit.

SäkerhetsElit AB innehar kreditvärdighet AAA och gällande certifikat- och tillstånd för att bedriva verksamhet.

För support, service, order eller allmänna frågor så gäller samma nummer som tidigare, alltså 08-410 238 00, 08-744 21 10.