SäkerhetsElit Norden AB förvärvar Larmatic Alarm AB

Per den 18:e februari träffades avtal om att Säkerhetselit Norden AB, 556562-2544, förvärvar samtliga aktier i ”Larmatic Alarm AB”, 556648-8663, tillträdet är 1 april 2014.

Larmatic Alarm AB kommer att fusioneras med Säkerhetselit Norden AB och i samband med detta så kommer Säkerhetselit Norden AB att namnändra till ”Larmatic Alarm AB”.

Vi kommer att löpande att kontakta alla våra kunder under året, och vi kommer att göra allt för att Ni skall trivas hos oss, och självklart är Ni alltid välkomna att kontakta oss vid behov eller allmänna frågor.

Ni når oss på samma telefonnummer som tidigare 08 410 238 00 alt. 08 605 44 00.