NYHETER

Förvärv av Larmatic Alarm

Per den 18:e februari träffades avtal om att Säkerhetselit Norden AB, 556562-2544, förvärvar samtliga aktier i ”Larmatic Alarm AB”, 556648-8663, tillträdet är 1 april 2014. För att läsa mer klicka här.


Förvärv av Professionell Säkerhet


Per den 11 oktober, 2012 förvärvade SäkerhetsElit AB inkråmet i Professionell Säkerhet AB (Stockholms verksamheten). Detta innebär att vi stärker vår organisation och vår kompetens vilket resulterar i att vi kan öka servicegraden till våra nya- och gamla kunder. För att läsa mer klicka här.