Hem

Larmatic har varit verksamt sedan 2005 och vår verksamhet består i att förse stora- som små företag, offentlig sektor samt privatpersoner med allmänna säkerhetssystem såsom inbrotts- och brandlarm, kameraövervakning- och passersystem, lås- och mekanik. Vår målsättning är att våra kunder skall känna sig trygga  sin investering både vad gäller säkerhetssystemets utformning och i den service vi erbjuder dem.

Larmatic är certifierad anläggarfirma i larmklass 2 av SBSC och i nuläget har vi tre stycken behöriga ingenjörer avseende automatiska inbrottslarm och en behörig ingenjör på CCTV, kamerasystem. Utbildning av personal sker löpande och all personal har gällande kompetens för att verka inom branschen.

För att kvalitetssäkra produktledet så arbetar vi alltid med ledande- och pålitliga leverantörer såsom bl.a. Siemens, Assa, RCO, Teletec, osv. Detta innebär att de produkter vi installerar är godkända och testade av  bl.a. SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) vilket resulterar att vårt val av leverantörer och material är kvalitetssäkrat.